Smaragdhof 8, Almere, 036 844 6928  info@ortyz.nl  Vandaag leren is morgen proberen!

Filosoferen met kinderen

Filosofische gesprekken leren leiden

Wanneer is iets waar? Bestaan slechte mensen? Wat is belangrijker, eerlijkheid of niemand kwetsen? Dit zijn filosofische vragen. Kinderen leren door te filosoferen vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken, creativiteit, onderzoeken, argumenteren, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren. Vaardigheden die handig zijn voor nu en in de toekomst. Filosoferen levert een belangrijke bijdrage aan de taal– en denkontwikkeling van kinderen. Ook bevordert filosoferen het sociale klimaat van de groep. Kinderen kunnen beter hun conflicten hanteren en oplossen. In deze training leer je een filosofisch gesprek te leiden en krijg je praktische lessuggesties aangereikt om met kinderen te filosoferen.

 


Wat komt aan bod:
Wat filosoferen is;
Wat filosoferen voor u en uw leerlingen oplevert;
Het verschil tussen feiten en meningen;
Hoe u een filosofisch gesprek voert;
Praktisch lesmateriaal en oefenen. 

Doelgroep: leraren, IB-ers en RT-ers groep 1 t/m 8

U1819/35   Donderdag 24 januari (inschrijving gesloten)2019, 14.00 - 17.00, Utrecht
€ 150,00 p.p., inclusief koffie/thee en materiaal
Aantal registeruren: 4
Activiteitsnummer: H7XaMxyH4q